Basbug Group

Information Text

BASBUG GROUP A.Ş. (Basbug Group) ("Şirket") olarak www.basbuggroup.com internet sitesi (site) kullanıcılarının hizmetlerimizden güvenli ve hukuka uygun olarak faydalanmalarını önemsiyoruz. Sizi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("KVKK") 10. maddesi uyarınca, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında veri sorumlusu sıfatıyla bilgilendirmek ve aydınlatmak istiyoruz.

The biannual Automechanika, the world's largest international trade expo in the field of equipment, spare parts, accessories, management and services for the automotive industry, brought together the leaders of the industry in Frankfurt on September 11-15.

BSG Auto Parts, which supplies high quality and reliable auto spare parts to more than 94 countries of the world, also participated in the expo where several professionals came together to keep their fingers on the pulse of the industry. Being the 25th expo since its start, it allowed for more than 5.000 participants from 70 different countries to interact each other. Consequently, BSG has also hosted its valuable guests of different nationalities to conduct productive business meetings.

KVKK Uyarınca Haklarınız
 • İlgili kişi olarak işlenen kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki haklar sahipsiniz:
 • Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizi detaylı anlatan metninizi Atatürk Mah. Orhan Veli Cad. No:19/1 Esenyurt/İstanbul adresine imzalı olarak bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya www.basbuggroup.com e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.
 • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili diğer mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • İşlem güvenliğinin sağlanması ve ilgili hizmetlerin ve yöntemlerin geliştirilmesi
 • Ziyaretçi kayıtlarının (kimlik, iletişim bilgisi) oluşturulması ve takibi ile saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Pazarlama Bilgisi
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri
 • Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi
 • Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi
 • Kullanıcı Bilgisi
 • Olay Yönetim Bilgisi
 • Kullanıcı İşlem Bilgisi
 • İlgili Kişi'nin site üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve sitenin işleyişinin iyileştirilmesi
 • İstatistiksel değerlendirmeler ve pazar araştırmaları yapılması

Başbuğ Grup, farklı branşlarda şirketler arası müsabakalar düzenleyen Corporate Games İstanbul’da futbol ve tavla karşılaşmalarında yerini aldı. Futbol müsabakalarında oldukça başarılı sonuçlar elde ederek, üçüncülüğü göğüsleyen takım oldu.

Şirketler arası spor turnuvaları düzenleyen Corporate Games İstanbul’a 17 farklı branştan 87 marka katılım gösterdi. 26 markanın mücadele ettiği futbol turnuvasında Başbuğ Grup üçüncülüğü sahiplenen takım oldu. Turnuva sonunda ödül töreni ile madalyalarını alan Başbuğ futbol takımı gelecek yıllar için çıtayı yukarıya taşımayı başardı.

Takımın kadrosu, Başbuğ Grup’un geleneksel olarak düzenlediği futbol turnuvasındaki ilk üçün en iyi oyuncuları içerisinden belirlendi. Bu yıl, şirket içi turnuvanın galibi Deportivo olurken, ikincilik NEV Castle’ın, üçüncülük ise AC Mizan’ın oldu. Gol kralı NEV Castle takımından İsa Karaca, turnuvanın en iyi kalecisi ise Deportivo’dan Özer Özgül madalyalarını almaya hak kazandı.

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi; Şirketiniz ile ilişkinize bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, çağrı merkezi, ilgili kişi tarafından bayi ve şubelerimizde sözlü, yazılı olarak beyan edilmesi ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz kanunlarda öngörülme, sözleşmenin ifasıyla ilgili olma, veri sorumlusunun meşru menfaatinin yerine getirilmesi, açık rıza alınması sebepleri başta olmak üzere KVKK'nın 5. ve 6. maddesinde öngörülen şartlar dâhilinde hukuka uygun olarak toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Şirket olarak kişisel verilerinizin mahremiyetine verdiğimiz önem sebebiyle tarafınızla olan hukuki ilişkinin gerektirdiği durumlar dışında sadece hukuken yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar ile paylaşmaktayız.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi; Şirketiniz ile ilişkinize bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, çağrı merkezi, ilgili kişi tarafından bayi ve şubelerimizde sözlü, yazılı olarak beyan edilmesi ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz kanunlarda öngörülme, sözleşmenin ifasıyla ilgili olma, veri sorumlusunun meşru menfaatinin yerine getirilmesi, açık rıza alınması sebepleri başta olmak üzere KVKK'nın 5. ve 6. maddesinde öngörülen şartlar dâhilinde hukuka uygun olarak toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Şirket olarak kişisel verilerinizin mahremiyetine verdiğimiz önem sebebiyle tarafınızla olan hukuki ilişkinin gerektirdiği durumlar dışında sadece hukuken yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar ile paylaşmaktayız.
 • Kurumsal itibar yönetimi, medya iletişimi
 • İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması
 • Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verileriniz ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlendiği hallerde gösterilen süre kadar saklanmaktadır. Mevzuatta, kişisel verilerinizin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca verileriniz saklanır.