İşe Alım Süreci

 

“Güvenilirlik, Girişimcilik ve Yenilikçilik, Kaliteye Odaklanma, Müşteri Odaklılık” ise listeyi tamamlayan diğer değerlerimizdir.

Kurumun değerlerini ve işin gerektirdiği yetkinlikleri tam olarak karşılayacak, performansları ile fark yaratacak çalışanlarını modern yöntemlerle seçer. İnsan Kaynakları uzmanları tarafından, adaylarla yetkinlik bazlı görüşmeler yapılarak pozisyona göre yetenek ve kişilik envanterleri ile profil analizleri uygulanır, adayların mesleki, teknik ve yönetsel durumları sorgulanır. Bu aşamalarda basarılı olan adaylar, başvurdukları pozisyonun yöneticileri ile görüşür. Tüm değerlendirmeler sonucunda uygun bulunan adaylara, ilgili pozisyonun şirketi tarafından iş teklifi yapılır.